Informasjon om prisøkning fra 01.08.22

Grunnet store prisøkninger på våre underleverandører, må vi meddele at vi må gjøre en prisøkning på våre produkter. Dette skyldes prisøkninger på råvarer. Alle ordrer før 01.08.2022 gjelder nåværende priser. Nye prislister blir sendt ut 15.07.2022. Kostnadsbilde fra våre underleverandører er essensielt for vår drift så vi

Les mer