Grunnet store prisøkninger på våre underleverandører, må vi meddele at vi må gjøre en prisøkning på våre produkter.

Dette skyldes prisøkninger på råvarer.

Alle ordrer før 01.08.2022 gjelder nåværende priser.
Nye prislister blir sendt ut 15.07.2022.

Kostnadsbilde fra våre underleverandører er essensielt for vår drift så vi betrygger dere om at vi forsetter å følge utviklingen utover, og agerer ut fra det, På tross av denne økningen ønsker vi å fortsette med det gode samarbeidet.

Pris økningen er på 12% og gjelder alle våre produkter og er gjeldene fra 01.08.22.