I 2019 var det 146 registrerte hendelser i forbindelse med sprengningsarbeid, og 26 av disse ble betegnet som alvorlige. Heldigvis er trenden klare: Antallet ulykker går ned. Forskriften sier at operatørplasser skal være utstyrt med vern som beskytter fører fra skader på grunn av udetonert sprengstoff.

Vi mener den beste beskyttelsen er ruter som tåler en eksplosjon, og våre ruter er testet for dette.

Det er arbeidsgiveren som må vurdere hva som er nødvendig, avhengig av risikoen på arbeidet som utføres.

Historien kan fortelle om flere dødsulykker blant maskinførere i Norge. Vi vil ikke ha flere.

 

Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og tilpasser rutene til ditt behov. En ting er å oppfylle forskriftene, lover og regler. Viktigst av alt er sikkerhet.

ExploSafe gjør hverdagen sikrere for maskinførere.