Ved flere anledninger har maskinførere og anleggsarbeidere mistet livet i sprengningsulykker. Tilbake i tid finner vi flere fatale ulykker i bygg & anleggssektoren, for eksempel på grunn av etterlatte eksplosiver.

I 2019 registrerte Statens vegvesen 146 hendelser i forbindelse med sprengningsarbeid, 26 av disse var alvorlige.

– Vegvesenet jobber for null drepte og null hardt skadde på våre anlegg. En alvorlig sprengningsulykke er en for mye. Geiloulykken i 2014 og Bagnulykken i 2016 var forferdelige og helt unødvendige, sier Bettina Sandvin, direktør for kontakt og marked i Statens vegvesen, Utbygging, til Avisa Valdres.

I Geiloulykken døde tre unge menn på 27, 28 og 34 år, og i ulykken i Bagn tok livet av en 48 år gammel mann.

Bagnulykken endte med at Statens Vegvesen og den lokale maskinentrepenøren Brødrene Dokken måtte betale en bot på 500 000 kroner for uforsvarlige arbeidsforhold.

– Begrunnelsen for dette er det som står i arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til forsvarlig arbeidsmiljø. Her var det etter vår oppfatning ikke forsvarlig arbeidsmiljø for gravemaskinføreren, har po­litiinspektør i Innlandet, Johan Petter Bærland uttalt til Avisa Valdres.

Valdres tingrett brukte tre dager på behandle saken, og kom frem til at maskinentrepenøren og Vegvesenet måtte betale forelegget.

 

Gjør arbeidsdagen tryggere med ExploSafe
ExploSafe leverer sprengningssikre ruter slik at førerhytten blir et trygt arbeidssted. Førerhytten skal ikke bare være trygg, våre ruter sikrer klar sikt og en behagelig arbeidsdag. Slik det skal være.